Korzystanie ze sklepu www.sweetdesign.pl oznacza akceptację poniższych warunków Polityki Prywatności i Polityki Plików Cookies.

I. Definicje

 1. Administrator - Anna Zielińska, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Outline Anna Zielińska z siedzibą w Prudniku, kod pocztowy 48-200 Prudnik, ul. Piastowska 4/4, NIP 7551917784.
 2. Użytkownik - każda osoba odwiedzająca stronę internetową Sklepu  Sweet Design.
 3. Sklep - sklep internetowy Administratora dostępny pod adresem www.sweetdesign.pl

II. Informacje ogólne

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Anna Zielińska, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Outline z siedzibą w Prudniku, kod pocztowy 48-200, ul. Piastowska 4/4, NIP 7551917784 (Sprzedawca).
 2. Niniejsza Polityka Prywatności i Polityka Plików Cookies określa zasady przetwarzania i ochrony dany osobowych przekazanych przez Użytkowników oraz plików Cookies, a także technologii pojawiających się na sklepie internetowym.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności i Polityce Plików Cookies. Każdego Użytkownika obowiązuje aktualna Polityka Prywatności oraz Polityce Plików Cookies.
 4. W razie jakichkolwiek wątpliwości w zakresie postanowień niniejszej Polityki Prywaności i Polityki Plików Cookies proszę skontaktować się z Administratorem poprzez adres e-mail: kontakt@sweetdesign.pl

III. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych jest Administrator.
 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, zwanym dalej RODO.
 3. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych dobrowolnie danych osobowych za pomocą formularzy w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. kontaktu z Administratorem, wystawienia dokumentów księgowych, itp.
 4. Podczas wizyty na stronie internetowej Sklepu automatycznie zbierane są dane dotyczące wizyty Użytkownika, np. adres IP Użytkownika, typ przeglądarki, typ systemy operacyjnego, itp. Dane te mogą zostać użyte do analizy zachowań Użytkowników, zbierania danych demograficznych lub personalizacji zawartości strony. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi stronę internetową Sklepu i są przetwarzane jedynie w celu administrowania Sklepem.
 5. Użytkownikowi w każdej chwili przysługuje prawo do:
  • dostępu do swoich danych, dokonywania uzupełnienia, korekt i aktualizacji
  • usunięcia danych osobowych, o ile dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualne obowiązujące przepisy prawa
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych
  • uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych
  • uzyskania informacji o źródle, z którego pochodzą dane jej dotyczące oraz sposobie udostępniania danych
  • wzniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
  • W tych celach należy skontaktować się z Administratorem poprzez e-mail: kontakt@sweetdesign.pl
 6. Administrator zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie.
 7. Dane osobowe pochodzące z formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie internetowej Sklepu oraz bezpośrednich wiadomości na adres e-mail: kontakt@sweetdesign.pl będą przetrzymywane przez okres do wykonania usługi. Jeżeli Użytkownik nie zdecyduje się na korzystanie z usług Administratora, jego dane zostaną usunięte do 60 dni od podania danych osobowych.
 8. Dane osobowe podane do założenia konta w Sklepie oraz złożenia zamówienia bez zakładania konta będą przetrzymywane tak długo, jak jest to dozwolone ze względów prawnych, regulacyjnych oraz ze względu na usprawiedliwione działania biznesowe. 
 9. Dostęp do danych osobowych Użytkowników mają jedynie osoby upoważnione, które są zobowiązane do zachowania tych danych w tajemnicy oraz firmy, z którymi zostały podpisane stosowne umowy. Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich w rozumieniu RODO.
 10. Administrator informuje, że nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO) i wykonuje samodzielnie obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych.
 11. Podstawą przetwarzania danych osobowych podanych przez Użytkownika jest wyrażenie przez niego zgody na przetwarzanie jego danych osobowych. Zgoda jest wyrażana poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza.
 12. Dane osobowe podane przez Użytkownika mogą być przekazywane uprawnionym organom państwowym w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami, na ich żądanie i po spełnieniu przesłanek potwierdzających niezbędność pozyskania od nas tych danych.
 13. Na stronie internetowej Sklepu mogą pojawić się linki kierujące do innych stron. Administrator nie odpowiada za treści przekazywane przez te strony. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z polityką prywatności lub regulaminem tych stron.
 14. Jeżeli Użytkownik stwierdzi, że przy przetwarzaniu jego danych osobowych dopuszczono się naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, ma możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

IV. Informacje w formularzach

 1. Administrator zbiera informacje podane dobrowolnie przez Użytkownika.
 2. Użytkownik podaje dane dobrowolnie, jednak jest to koniecznie do osiągnięcia celu lub podjęcia działań związanych z ich podaniem.
 3. Dane podaje w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza:
  • Formularz rejestracji konta - w celu założenia konta w Sklepie. Przez formularz pobierane są dane: zwrot grzecznościowy, imię i nazwisko, adres e-mail, hasło do konta, zgoda na przetwarzanie danych osobowych i akceptacja regulaminu Sklepu
  • Formularz danych adresowych - w celu podania adresu dostawy. Przez formularz pobierane są dane: alias adresu, imię i nazwisko, nazwa firmy, numer NIP UE, adres, uzupełnienie adresu, kod pocztowy, miasto, kraj, numer telefonu
  • Formularz zakupu - w celu realizacji zamówienia i dostawy. Przez formularz pobierane są dane: zwrot grzecznościowy, imię i nazwisko, adres e-mail, zgodna na przetwarzanie danych osobowych, hasło (jeżeli ma być założone konto), dane adresowe do dostawy zamówienia (imię i nazwisko, firma, numer NIP UE, adres, uzupełnienie adresu, kod pocztowy, miasto, kraj, numer telefonu), dane fakturowe (imię i nazwisko, firma, numer NIP UE, adres, uzupełnienie adresu, kod pocztowy, miasto, kraj, numer telefonu), sposób dostawy, forma płatności, zgoda przetwarzanie danych osobowych i akceptacja regulaminu Sklepu
  • Formularz kontaktowy w zakładce Kontakt - w celu skontaktowania się w sprawie usług i produktów. Przez formularz pobierane są dane: Imię i nazwisko, adres e-mail, treść wiadomości

V. Technologie

 1. Administrator może stosować technologie, które obserwują działania podejmowane przez Użytkownika w ramach strony internetowej Sklepu:
  • Google Analytics - w celu analizy statystyk
  • Pixel Facebook - w celu zarządzania reklamami oraz prowadzenia działań marketingowych.

IV. Logi serwera

 1. Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania sklepu oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  • czas nadejścia zapytania
  • nazwę stacji Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP/HTTPS
  • informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP/HTTPS
  • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Sklepu Internetowego nastąpiło przez odnośnik
  • informacje o przeglądarce Użytkownika
  • informacje o adresie IP
 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.